Pensare Software

Pensare Software

Webapplicatie laten bouwen?

Laat onze software uw bedrijfsproces optimaliseren

Met een scherpe analyserende blik maakt Pensare Software robuuste web-applicaties als antwoord op uw digitaliseringsvragen. Onze gespecialiseerde apps laten uw productie- en werkprocessen en soepel, efficient en veilig verlopen. Wij zijn bijzonder sterk in productontwikkeling, maatwerkoplossingen en klant-gericht denken. Ons motto:

Software moet het makkelijker maken.

"In de applicatie Falcon heb ik inzicht in de planning van alle filialen. Als het bij ons druk is, kan ik in een oopgopslag zien of een ander filiaal ruimte heeft voor een deel van onze productie.”

Dick van Gelder, technisch specialist, DieVision

“Grippa heeft een uitgebreide rechtenstructuur. Ik kan bijvoorbeeld ouders inloggegevens verstrekken voor Grippa zodat ze de dossiers bij hun kind kunnen inzien. Het is prachtig dat iedere gebruiker de beschikking heeft over de info die zij of hij nodig heeft met behoud van privacy.”

Jenny Kooij, Secretaresse SWV PO2203

Over ons

wie zijn wij

Het bedrijf

Pensare Software is opgericht in 2011. Onze "founding father" heeft een leven lang ervaring als ontwikkelaar en is geinteresseerd in alle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Deze attitude reflecteert zich in ons hele bedrijf: Pensare gebruikt de laatste technieken en ontwikkelingen. Vooruitgang is voortdurend in beweging blijven.

Wij werken samen met partners, dit zijn zowel technische als inhoudelijke experts, zodat we scherp blijven en de juiste taal blijven spreken.

Pensare biedt een totale oplossing: van software ontwikkeling tot server beheer, beveiliging en backups, van functioneel ontwerp tot helpdesk en onderhoud.

about-image

Webapplicaties

Maatwerk & standaard

Voor elke branche

Met het programma Grippa zijn we groot in de software voor Passend Onderwijs geworden. Het is een voorbeeld van een standaard applicatie. Het woord standaard is daarbij relatief. Applicaties kunnen worden ingericht naar de wensen van de gebruikers. Ook zijn er altijd aanpassingen op maat mogelijk. Daarnaast bouwen we applicaties geheel op maat. Een voorbeeld is Falcon dat het gehele bedrijfsproces van een stansvormenfabriek managet, van orderinvoer tot werkplanning en facturatie. Wat u ook kiest, wij denken creatief mee aan een oplossing die u praktisch en financieel voordeel oplevert. Bekijk het portfolio

Documenten

Wij verzorgen:

 • Functionele ontwerpen
 • (gebruikers)handleidingen

Overzichtelijk, duidelijk en ter zake.

Technieken

Wij maken gebruik van verschillende technieken:
 • single-page-applicatie voor een vloeiende gebruikerservaring
 • zelfstandig of interactief (SOAP en REST oplossingen)
 • css3 en html5 interfaces (onder andere dashboards en grafieken)
 • real-time push mechanismes (server-send-events of websockets)
 • single-sign-on met behulp van web-tokens
 • conversie van html naar MS Word en PDF en vice versa

Trainingen

Wij hebben ruime ervaring in het geven van de volgende trainingen:

 • PHP en PHP Frameworks (Codeigniter, Laravell)
 • Javascript en Javascript Frameworks (Knockout, Angular)
 • HTML/CSS
 • MySQL

Beheer

Op basis van gedegen expertise en eigen tools kunnen wij op een efficiënte en betrouwbare manier applicaties hosten en beheren.
Na acceptatie van de software kunt u ervoor kiezen een Service Level Agreement afsluiten. Dit betekent dat u zorgenvrij uw applicatie kunt gebruiken: wij zorgen voor de hosting van uw applicatie, het server beheer en onderhoud en het maken en beheren van back-ups.
Voor de meer bedrijfskritische applicaties hebben wij voor een "schaduwomgeving": een kopie van de productieomgeving die vrijwel direct kan worden ingezet mocht de hoofdserver niet bereikbaar zijn.
Onze ervaring leert dat wij een uptime van 99,9% kunnen garanderen.

Wij verzorgen voor u, indien gewenst, de eerste-, tweede- en derde-lijns helpdesk.

"Als toelaatbaarheisverklaringen voor het Speciaal (Basis) Onderwijs verlopen is onze actie vereist. Daarom heb ik voortdurend inzicht nodig in de status van de verklaringen. Grippa brengt dit snel en overzichtelijk in beeld.”

Leon 't Hart, Bestuurscoordinator SWV PO2203

“We zijn de halve wereld over geweest, op zoek naar een applicatie die werkt volgens ons orderproces. Steeds leek de software niet echt beter dan die we al hadden. Uiteindelijk kwamen we in 't Loo, bij Pensare die een Falcon bouwde, aansluitend bij onze manier van werken.”

Dick van Gelder, Technisch Specialist DieVision

Werkwijze

onze aanpak

Ontwerp

Voordat we beginnen met het bouwen van een applicatie maken we een functioneel ontwerp volgens een ``mock up`` methode. Het functioneel ontwerp geeft u een niet-technisch, duidelijk beeld van het uiteindelijke product en ons de criteria waaraan de applicatie moet gaan voldoen. Het functioneel ontwerp wordt aan u ter goedkeuring voorgelegd. Het is de basis voor de go/no-go beslissing naar de fase van daadwerkelijke bouw.

Bouw

We spreken deadlines af waarop de applicatie of deelproducten gereed moeten zijn. We bouwen onze applicaties volgens een strikt framework en gebruiken programmeer talen zoals PHP, Javascript, HTML en CSS.
Na de bouw wordt een gedetailleerde test door ons uitgevoerd. Pas als we zelf tevreden zijn, bieden we u de applicatie ter acceptatie aan.

Beheer

Wanneer u dat wenst zorgen we voor gebruikerstrainingen, handleidingen en een helpdesk. Daarnaast kunnen we zorgen dat uw applicatie gehost en beheerd wordt, dat er back-ups gemaakt worden en dat de applicatie voor ten minste 99,9% van de tijd bereikbaar is. U kunt u richten op uw primaire bedrijfsprocessen. Wij zorgen voor uw digitale gereedschap.

Portfolio

applicaties

Falcon

Falcon is een webapplicatie voor de stansvormenindustrie en is gebouwd in samenwerking met de stansvormenfabriek DieVision.
De applicatie omvat orderinvoer, orderverwerking, werkplanning en tracking, transport en facturatie. De fabricageprocessen worden aangestuurd en gemonitord; Falcon verzamelt daaruit benchmark-gegevens die gebruikt worden voor de real-time planning- en capaciteitsmodule.

Met Falcon heeft DieVision een totaal oplossing in handen waarmee zij de productie van haar vijf vestigingen in drie landen centraal en op locatie kan monitoren, beheren en aansturen.

Falcon is een van de projecten die we samen met een opdrachtgever uitvoeren. Het project is eigendom van Pensare terwijl DieVision maatwerkoplossingen krijgt door de nauwe samenwerking.

Grippa

Grippa staat voor Grip op Passend Onderwijs.

In Grippa vragen scholen (PO/VO) arrangementen en toelaatbaarheids-verklaringen aan voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsvraag. Samenwerkingsverbanden en besliscommissies handelen de aanvragen in Grippa af.

De structuur van Grippa maakt het voor alle betrokkenen duidelijk wat de status van een aanvraag is, wie wat moet doen en waar dat te vinden is. De applicatie biedt voor iedereen overzicht, duidelijkheid en gemak.

Grippa is veilig. Leerlinggegevens blijven binnen het communicatieplatform Grippa, waardoor de gegevensuitwisseling over leerlingen op een privacy-veilige manier kan worden uitgevoerd.

Grippa betekent een duidelijke lastenverlichting voor de administratie op het niveau van het Samenwerkingsverband en de diverse besliscommissies.

Grippa biedt vele extra’s zoals de mogelijkheid groepsarrangementen te beheren, adviesrondes te starten en externe deskundigen toegang te geven tot bepaalde dossiers. De laatste ontwikkeling is een webbased OPP waarin alle leerlijnen van diverse schooltypen (regulier, ZML, PRO etc) zijn opgenomen.

Grippa heeft momenteel een verzorgingsgebied van 120.000 leerlingen in verschillende samenwerkingsverbanden.

zie www.grippa.nl

E-learning wizard

E-learning Wizard is een gespecialiseerd platform voor de realisatie en distributie van e-learning voor professionals in het onderwijs, zorg en welzijn. Pensare Software ontwikkeld en onderhoud de e-learning Wizard in opdracht van Civas Haarlem.

De E-learning Wizard verzorgt voor 80 schoolbesturen de elearning en is een van de grootste aanbieders in Nederland.

Zie www.e-learningwizard.nl

MonPas

De monitor passend onderwijs MonPas is gemaakt in opdracht van Framework educatieve dienstverlening.

Met MonPas wordt de stand van zaken rondom passend onderwijs in zo'n 600 scholen op een snelle en eenvoudige wijze in kaart gebracht.

Monpas maakt gebruik van de door Pensare Software ontwikkelde MS Word-service. De service maakt MS Word-bestanden van teksten die gebruikers in de browser maken en van door het instrument geproduceerde grafieken.

Digimaal

DigiMaal is een analyseinstrument voor de rekenvaardigheden van basisschool-leerlingen. Naast een analyse biedt DigiMaal suggesties voor de aanpak van rekenproblemen en biedt DigiMaal op de individuele leerling gerichte oefensommen.

DigiMaal is "smart testing": de toets past zich aan aan de competenties van de leerling. De oefenmodule is "smart training": altijd sommen in de zone van de nabije ontwikkeling van de individuele leerling.

DigiMaal heeft als basis door experts ontwikkelde leerlijnen van groep 3 tot groep 8, waarbinnen de referentieniveaus rekenen (F1) worden uitgewerkt. En niet onbelangrijk: kinderen vinden rekenen met DigiMaal leuk: "mag ik nog een toets maken?"

Zie www.digimaal.nl

DBOIS

DBOIS (De beleidsonderzoekers Informatie Systeem) is in opdracht van de Beleidsonderzoekers in Leiden ontwikkeld.

Met dit systeem kunnen de beleidsonderzoekers op een eenvoudige manier de vele projecten die men heeft beheren. Het systeem heeft een uitgebreid financiële module.

Zie De Beleidsonderzoekers

Rehapp

Rehapp is een Content Management Systeem dat in opdracht van Enablement in Alphen aan den Rijn is ontwikkeld.

Met dit CMS kunnen op een eenvoudige manier mobiele app’s worden gemaakt. De app’s die met dit CMS zijn gemaakt worden ingezet in ontwikkelingslanden om hulpverleners te ondersteunen om gehandicapte kinderen en jongeren gericht te kunnen voorzien van informatie.

Daarnaast helpen de app’s de hulpverleners om voor clienten de helpverlening in te monitoren en administratief te ondersteunen.

Zie Enablement

Weet Wat Klok

De WeetWat klok is ontwikkeld voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers.

De klok kent twee onderdelen: een klok-gedeelte en een app waarmee de mantelzorgers de klok kunnen inrichten en bijhouden.

Het klokgedeelte toont de tijd, de datum, de dag van de week en het dagdeel (ochtend, middag, avond). Onder het klokgedeelte kunnen plaatjes van belangrijke mensen uit het netwerk worden opgenomen. Klikken op een plaatje toont adres en telefoonnummer. Rechts van de tijd is een lijst van activiteiten en afspraken voor die dag.

De mantelzorgers kunnen hun eigen foto's en gegevens invoeren. Daarnaast kan men via een agenda een of meer bezoekroosters opslaan en indien gewenst laten tonen in de klok. Men kan erom vragen een e-mail te sturen als reminder voor iedere afspraak. Om onderling te communiceren is er een journaal.

Hulp op afstand

klik op het plaatje om deel te nemen aan een support-sessie met een van onze medewerkers

“Als we een keer nieuwe gebruikerswensen hebben dan is één telefoontje met de makers voldoende. Vervolgens krijgen we altijd snel duidelijkheid over op welke manier en wanneer Pensare kan leveren.”

Leon 't Hart, Bestuurscoordinator SWV PO2203

"Gegevens uitwisselen via Grippa is veel veiliger en overzichtelijker dan via e-mail. Alle informatie komt op een plek te staan. Intern begeleiders mogen me bellen met vragen en dat helpt ze over de drempel. De applicatie is erg gebruiksvriendelijk.”

Jenny Kooij, Secretaresse SWV PO2203

Contact

zo kunt u ons bereiken

TELEFOON

Algemeen 085 002 16 96

E-MAIL

Info: info@pensare.nl

Download onze algemene voorwaarden

HELPDESK GRIPPA

Algemeen 085 047 15 83
Pensare Power
powered by Pensare Software